Garantert GMO-frie produkter

Hos PipingRock forstår vi at kundene har spørsmål om ingrediensene i vitaminene og tilskuddene de bruker hver dag. De ønsker produkter de kan stole på. Produkter som de vet oppfyller spesifikke standarder, og som ikke bruker genetisk modifiserte ingredienser. PipingRock er et merke du virkelig kan stole på. Vi har strenge protokoller som sikrer at vårt brede utvalg av GMO-frie produkter er nøyaktig det de sier at det er. 


Hva er GMO-er?

• GMO-er, også kalt genetisk modifiserte organismer, er nye organismer produsert i prosesser som endrer den genetiske sammensetningen av den opprinnelige organismen. Dette skjer ved at genene med overlegg manipuleres for å frembringe egenskaper som vanligvis ikke vil oppstå naturlig. 

• I genetisk modifiserte organismer brukes det gener fra ulike arter for å skape nye organismer. Dette skiller seg veldig fra den naturlige utviklingen av arter som oppstår når planter reproduseres gjennom naturlig kryssbestøvning og formering.


Vårt standpunkt mot GMO-er!

Hos PipingRock har vi forpliktet oss til en naturlig og holistisk tilnærming til helse og velvære. Og GMO-er er ærlig talt ikke naturlige. Vi har brukt år på å gjennomsøke planeten for å kunne levere deg de aller beste kvalitetsingrediensene! Selv om vi ikke kan si at alle produktene våre er GMO-frie, fortsetter vi å lete etter leverandører som oppfyller de strenge GMO-standardene våre. De GMO-frie produktene våre blir grundig testet og screenet for å sikre at etikettens innhold gjenspeiler sannheten. 


Sikkerhetsprosess

PipingRocks garanti om GMO-frie produkter forplikter oss til å identifisere GMO-frie produkter for våre lojale kunder. Ikonet for garantien vår om GMO-frie produkter blir bare satt på produkter som har bestått prosessen som sikrer at de ikke inneholder GMO. Sikkerhetsprosessen følger strenge retningslinjer og sikrer at alle produkter med "GMO-fritt"-ikon er grundig undersøkt og testet og har tilstrekkelig dokumentasjon.


Våre standarder for GMO-frie kilder

Hos PipingRock har vi utviklet et sett med retningslinjer som sikrer nøyaktig merking av produkter fra GMO-frie kilder:

• Råmaterialene i produktene våre er ikke laget av eller dyrket fra planter som vi vet er produsert med genetisk modifiserte organismer.

• Leverandørene våre må bruke GMO-frie ingredienser i artiklene de produserer for  oss. De er pålagt å dokumentere og bekrefte at ingrediensene stammer fra GMO-frie kilder.

• Leverandørene er pålagt å bruke GMO-frie kilder i råmaterialer som er kommersielt tilgjengelige i GMO-versjoner, f.eks. sukkerroer, mais, raps og andre avlinger.er.

• Det er etablert prosedyrer som sikrer at leverandørene våre, som også håndterer GMO-baserte råmaterialer eller ferdigprodukter, opprettholder et streng skille mellom materialer med og uten GMO for å eliminere krysskontakt mellom dem. De er pålagt å ikke bare oppbevare disse materialene atskilt til enhver tid, men også sørge for adekvate rengjøringsrutiner.

• Leverandører evalueres for sin sporing av GMO-frie kilder og sine produksjonstiltak som en del av vår rutinemessige prosedyre for evaluering av GMO-frie ingredienser. Som en del av revisjonsprotokollen gjennomgås støttedokumentasjon,  produksjonsanlegg inspiseres og PCR-testingen (testing av polymerasekjedereaksjon) verifiseres

• Noen av produktene og prosesshjelpemidlene våre stammer fra animalske ingredienser Det er dessverre vanskelig å verifisere om dyrefôr inneholder GMO-er. Vi jobber med å finne alternativer slik at vi kan tilby deg flere GMO-frie valgmuligheter.

• Produkter som hevdes å være økologiske eller fremstilt av økologiske ingredienser, er ikke genetisk modifiserte. De økologiske produktene våre er sertifisert i henhold til USDA National Organic Program, som ikke tillater GMO-er.