• Virakolje

  • Mer informasjon

Frankincense oil has been revered and treasured for thousands of years as a spiritual enlightener. Frankincense oil's aromatherapy benefits also include:

  • Promoting youthful-looking skin**

  • Encouraging uplifted moods and feelings of euphoria**

  • Aiding in meditation**

Viser 1-5 av 5
Viser 1-5 av 5