• Citikolin

  • Mer informasjon

Citicoline is involved in the synthesis of the brain-supportive neuronutrient phosphatidylcholine.** It also:

  • Helps maintain healthy cognitive function.**
  • Supports overall brain health.**
Viser 1-2 av 2
Viser 1-2 av 2